fundusze polska uniaeuropejska

Firma Mabudo Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Rozwój eksportu prefabrykatów betonowych i innowacyjnych technologii ich łączenia firmy Mabudo” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania 3.3.3 „WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży produktów eksportowych oferowanych przez firmę Mabudo Sp. z o.o. w wyniku realizacji programu promocji branży budowy i wykańczania budowli.

Realizacja celu projektu przyczyni się do zwiększenia sprzedaży w latach 2017-2021. Zwiększone przychody zostaną ponownie zainwestowane w rozwój firmy Mabudo Sp. z o.o. co w następnych latach przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na rynkach eksportowych.

Wartość projektu: 996 275,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 573 180.00zł