Informacja o położeniu geograficznym i istniejącej infrastrukturze.

Położenie geograficzne MABUDO na tle mapy Polski można wyrazić w samych superlatywach. Zbliżone odległości od „strategicznych” miast w Polsce (Warszawa-200km, Poznań-190km, Wrocław-160km, Katowice-200km, Toruń-200km oraz Łódź-zaledwie 42km) pozwalają na ujednolicone ceny sprzedaży wyrobów, gdzie przy produkcji żelbetów transport niejednokrotnie odgrywa kluczową rolę przy zawieraniu kontraktów. Dla klientów „sieciowych” budowanie z produktów Mabudo w różnych rejonach Polski pozwala uzyskać zbliżone koszty inwestycji.

 

 

Produkcja w zakładzie w Zduńskiej Woli mieści się w zamkniętych halach. Jedna z nich to hala dwunawowa o wysokości 10m, szerokości 40m i długości 100m, tj. o powierzchni 4000 m2 , w której zainstalowane są cztery suwnice natorowe, na każdej nawie po dwie o udźwigu 8t i 10t. Druga z hal produkcyjnych to hala jednonawowa o wysokości 9 m, szerokości 20 m i długości 50m tj. o pow. 1000 m2 zaopatrzona w suwnicę 10 t. Przed główną halą produktcyjną znajdują się estakady o długości 84m, na których są trzy suwnice o rozpiętości 30m i udźwigu po 8t każda, co daje powierzchnię 7600 m2 . Przy głównej hali produkcyjnej znajduje się budynek biurowo-socjalny o łącznej powierzchni 800 m2 Posiadamy zmodernizowany w 2009 roku – 2 – węzeł betoniarski sterowany przez system komputerowy o wydajności produkcyjnej 90 m3 /godz. gdzie odbywa się produkcja betonu wg normy PN-EN 206-1: 2003, dwa silosy cementu o pojemności 2x120t, przyzakładowe laboratorium, zadaszony magazyn kruszyw o powierzchni 2000 m2 , ewentualny dostęp do bocznicy kolejowej. Dojazd do DK12 i DK14 to zaledwie odcinek 400m. Do roku 2013-14 ma również zostać wybudowana droga ekspresowa S8. Dojazd od zakładu do planowanego węzła to odległość 6 km a do autostrady A2 („węzeł Dąbie”) zaledwie 59 km . Cały teren posiada pełną infrastrukturę techniczną, (woda miejska, kanalizacja sanitarna i deszczowa, para technologiczna) Na terenie zakładu znajduję się również stacja energetyczna 15kV. Dostępna jest również hala zaopatrzona w trzy suwnice 8t oraz 3,2t, dwunawowa o wysokości 9-11m o powierzchni 3000 m2 , która obecnie jest wykorzystywana przez firmę z grupy kapitałowej na magazyn wyrobów gotowych.